IN-BETWEEN (POMIĘDZY)
Documentary film
23 min
Poland 2021

The documentary portrays five people of extraordinary energy and strength against the backdrop of contemporary Poland. Desi comes from a small village in Tibet and has always wanted an education. Elmi fled the civil war in Somalia, overnight, just as he stood. Kim came from Vietnam on an academic exchange to Poland and stayed. Miriam and her family left Syria to seek refuge from the raging war and violence. Zoi, originally from Crimea, came to study, and after the annexation of Crimea, she does not feel that her home is there anymore. What have they achieved, and what have they lost irrevocably? What are their plans for the future and have they found their identity between countries, continents? Are they suspended somewhere between different worlds?

Heinrich Boell Foundation in Poland (Producer): The documentary "In-Between" by Marta Bogdańska and Maya Teryaki is a portrait of five people who, for different reasons, ended up in Poland and found their home here. The filmmakers managed not only to highlight the diversity of the characters, their experiences and motivations, but also to provoke them to share very intimate confessions about their attitude towards their new homeland and how they deal with functioning "in between" different cultures, religions and identities. This is not a naive, idealizing or exoticizing view. The film brings us closer to people of migrant origins in a realistic way, not avoiding difficult subjects, but also with a large dose of empathy and, above all, great humanism.
The premiere screening took place on 20th June, 2021 with the participation of the filmmakers and two protagonists: Desi Kunsa and Elmi Abdi - for all those who could not be with us we recommend the recording of the event: 'IN-BETWEEN' PREMIERE

You can watch 'IN-BETWEEN' ON YOUTUBE

-------
Dokument przedstawia pięć osób o niezwykłej energii i sile na tle współczesnej Polski. Desi pochodzi z małej wioski w Tybecie i zawsze chciała się kształcić. Elmi uciekł przed wojną domową w Somalii, z dnia na dzień, tak jak stał. Kim przyjechał z Wietnamu na wymianę naukową do Polski i został. Miriam z rodziną opuściła Syrię, by szukać schronienia przed szalejącą wojną i przemocą. Zoi, pochodząca z Krymu, przyjechała na studia, i po aneksji Krymu nie czuje, że to jest jeszcze jej dom. Co udało się im osiągnąć, a co stracili bezpowrotnie? Jakie mają plany na przyszłość i czy odnaleźli swoją tożsamość pomiędzy krajami, kontynentami? Czy są jednak zawieszeni gdzieś pomiędzy różnymi światami?

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Boella w Polsce (Producent): Dokument "Pomiędzy" Marty Bogdańskiej i Mayi Teryaki to portret pięciu osób, którzy z różnych powodów trafili do Polski i znaleźli tu swój dom. Twórczyniom filmu udało się nie tylko naświetlić różnorodność bohaterów, ich doświadczeń i motywacji, ale także sprowokować ich do podzielenia się bardzo intymnymi wyznaniami na temat stosunku do nowej ojczyzny i radzenia sobie z funkcjonowaniem ?pomiędzy? różnymi kulturami, religiami i szerokościami geograficznymi. Nie jest to spojrzenie naiwne, idealizujące czy egzotyzujące. Film przybliża nam osoby pochodzenia migranckiego realnie, nie uciekając od trudnych tematów, ale także z dużą porcją empatii, a przede wszystkim wielkiego humanizmu.
Pokaz premierowy miał miejsce 20 czerwca 2021 r. z udziałem twórczyń i dwójki bohaterów: Desi Kunsa i Elmiego Abdi - dla wszystkich, którzy nie mogli być z nami (lub byli ale mają niedosyt) polecamy nagranie z tego wydarzenia: PREMIERA FILMU "POMIĘDZY"

Zobaczcie ten dokument koniecznie!
"POMIĘDZY" NA YOUTUBE

THE FILM WAS SHOWN AT:

AFRYKAMERA - AFRICAN CINEMA FESTIVAL (6/10/22)
AFRYKAMERA FILM FESTIVAL
CAMPUS FUTURE OF POLAND (AUGUST 2022)
POLISH RENDEZ-VOUS IN EU PARLIAMENT IN BRUSSELS (JUNE 2022)

 
 
http://martabogdanska.com/files/gimgs/th-102_211888048_10159527400889208_5129719517696811436_n.jpg
 
 
http://martabogdanska.com/files/gimgs/th-102_plakat-pomiedzy-A-18-05.jpg